CV WritingCV WritingCV Writing

Dobrý životopis

Zamestnávateľské agentúry a lodné spoločnosti dostávajú tisícky žiadostí o prácu každý týždeň. Keďže nie je až toľko voľných pracovných miest, väčšinu žiadostí musia odmietnuť. Ak skutočne chcete dostať prácu na výletnej lodi, musíte mať kvalitný životopis.

Váš životopis musí byť napísaný počítačom (prípadne na písacom stroji). Rukou písané životopisy nemajú nikdy úspech. Životopis musí byť v angličtine. Skontrolujte si text, či v ňom nemáte gramatické chyby alebo preklepy. Uveďte svoju adresu a telefónne číslo. Dobrý životopis by nemal byť dlhší ako 2 alebo 3 strany.

Služba písania životopisov

Váš životopis a sprievodný list (t.j. žiadosť o prácu) by mal byť cielený na konkrétnu pracovnú pozíciu. Opíšte svoje pracovné skúsenosti, schopnosti a vzdelanie, ktoré priamo súvisí s pracovnou pozíciou, o ktorú máte záujem. Životopis by nemal byť len zoznam vašich úspechov a dosiahnutých cieľov. Malo by z neho vyplývať, akým spôsobom môžete a viete byť prínosom pre pozitívny zážitok pasažierov výletných lodí.

Dobrý životopis by mal obsahovať informácie o vašom predchádzajúcom zamestnaní (povinnosti, zodpovednosť, ocenenia, atď.), o vašich pracovných skúsenostiach, vzdelaní (ukončené vzdelanie, ocenenia, certifikáty, atď.). Keď uvádzate informácie o vašom akademickom pozadí (o vzdelaní), začnite najvyššie dosiahnutým vzdelaním. Taktiež, zoznam predchádzajúcich zamestnaní by mal byť v opačnom chronologickom poradí - začnite vašim posledným zamestnaním. Uveďte zoznam jazykov, ktorými rozprávate, a označte úroveň znalosti daného jazyka (fluent-intermediate-basic).

K životopisu priložte 3 alebo 4 profesionálne odporúčania. Personálny agent (alebo lodná spoločnosť) bude kontaktovať osoby, ktoré vám odporúčanie napísali, a odporúčania si overí.

K životopisu tiež priložte sprievodný list. Stručne v ňom uveďte vaše vzdelanie, prax a skúsenosti, ktoré súvisia s pracovnou pozíciou, o ktorú máte záujem. Adresujte list zamestnávateľskej agentúre, alebo personalistovi lodnej spoločnosti. Nezabudnite list podpísať.

Keď žiadate o prácu na výletnej lodi, buďte vytrvalí, no nie otravní. Netelefonujte personalistom a agentom príliš často. Pravidelne im zasielajte aktualizované životopisy.