Resume WritingResume WritingResume Writing

Jak si najít práci

Předtím než požádáte o práci si musíte promyslet, jaký typ práce chcete vykonávat a jaké jsou vaše reálné šance dostat dané zaměstnáni. Šance získat práci na výletní lodi ve veliké míře závisí na tom, kdy žádáte o práci, na vaší kvalifikaci a aktuálně volných pozicích.

Žádejte o konkrétní práci. Neposílejte přihlášky a žádosti na "jakoukoliv práci na lodi". Přečtěte si přehled různých pracovních pozic.

Udělejte si soukromý výzkum a zjistěte co nejvíc informací o lodní společnosti. Přečtěte si internetové stránky, některé knihovny a knihkupectví mají příslušnou literaturu. Možná se vás během interview budou ptát, co víte o lodní společnosti, do jejichž služeb se hlásíte.

Napište si životopis (curriculum vitae). Přečtěte si instrukce o tom, jak má vypadat dobrý životopis. Odešlete svůj životopis s průvodním dopisem náborové agentuře nebo lodní společnosti. Uveďte nejdůležitější body z vašeho životopisu v průvodním dopise, stručně uveďte, proč jste dobrým kandidátem pro danou pozici.

Když naloďovací agenturu nebo personální oddělení lodní společnosti zaujme vaše přihláška nebo žádost o práci, zašlou vám oficiální přihlašovací formulář. Pozorně si formulář přečtěte, vyplnte ho, vyjadřujte se jasně, přesně a stručně. Přiložte k formuláři svůj životopis, i když jste ho agentuře (nebo lodní společnosti) už zaslali předtím.

Pokud lodní společnosti hledají člověka s kvalitami, vzděláním a praxí jakou máte i vy, pozvou vás na pohovor (interview). Zástupce lodní společnosti, který pohovor povede, se bude snažit zjistit více o vašich zkušenostech, schopnostech, motivaci a vzdělaní.

Když pro vás interview dopadne úspěšně, do několika týdnů obdržíte "Letter of Employment" - potvrzení zaměstnáni. Tohle potvrzení zaměstnání obsahuje informace o lodi, dni a místě nalodění, o vaší pracovní pozici a další instrukce.

Požádají vás abyste absolvoval lékařskou prohlídku a získal mezinárodně uznávané lékařské potvrzení.

Pokud vaše loď navštíví přístav v USA a vy nejste občan Spojených států, budete potřebovat víza typu C1 (tranzit) a D (pro námořníky), protože většina lodí vyjíždí z přístavů v USA. Jestliže jste dostal práci prostřednictvím agentury, agent požádá o víza za vás.

Podepíšete pracovní smlouvu, nejčastěji na dobu 6 měsíců, kterou si budete moct po dohodě s lodní společností prodloužit na 10 měsíců. Potom následuje povinná dovolená od 6 do 8 týdnů. Pokud byl zaměstnavatel s vaší prací spokojený, nabídne vám po povinné dovolené novou pracovní smlouvu.