Resume WritingResume WritingResume Writing

Platy

Zaměstnanci na výletních lodích jsou rozdělení do dvou základních skupin: zaměstnanci, kteří dostávají spropitné a ti, kteří spropitné nedostávají.

Zaměstnanci s spropitným

Zaměstnanci se spropitným jsou v přímém kontaktu s pasažéry, kteří jim dávají spropitné. Pro každou pozici je určená výška spropitného, ta je oznámená hostům před tím než loď opustí přístav. Výška spropitného se liší i v závislosti od lodní společnosti. Do této skupiny patří zaměstnanci jako jsou číšníci, číšnice, pomocní číšníci, barmani, číšníci v barech, koktailové číšnice, apod. Zaměstnanci se spropitným mají nízké základní mzdy. Větší část jich výdělku tvoří spropitné. Přibližná výška možných výdělků zaměstnanců v této skupině je (v USD/ měsíc):

Uchazeči o zaměstnaní musí mít dobrou úroven znalosti anglického jazyka, praxi v oboru a příslušné vzdělání (které se nevyžaduje pokud má uchazeč dostatečnou praxi).

Číšník od $2500 do $4000
Pomocný číšník od $1500 do $3000
Číšníci v baru od $1000 do $2500
Barmani od $1500 do $3000

Zaměstnanci bez spropitného

Uchazeči o zaměstnáni, kteří nemají dostatečnou praxi, nebo nemají dostatečně dobrou úroven angličtiny, mají šanci dostat práci v pozicích zaměstnanců, kteří nedostávají spropitné. Když se v práci osvědčí, později mohou přejít na pozici zaměstnanců se spropitným. Zaměstnanci bez spropitného obsluhují ostatní zaměstnance na lodi. Jsou to číšníci pro posádku, snack-stewardi/-ky, apod. Mají pevně stanovenou výšku platu, nedostávají spropitné. Jejich mzdy jsou od 350 do 500 USD/týden.