CV WritingCV WritingCV Writing

Platy

Zamestnanci na výletných lodiach sú rozdelení do dvoch základných skupín: zamestnanci, ktorí dostávajú prepitné a tí, ktorí prepitné nedostávajú.

Zamestnanci s prepitným

Zamestnanci s prepitným sú v priamom kontakte s pasažiermi, ktorí im dávajú prepitné. Pre každú pozíciu je určená výška prepitného, tá je oznámená hosťom predtým, ako loď opustí prístav. Výška prepitného sa líši aj v závislosti od lodnej spoločnosti. Do tejto skupiny patria zamestnanci, ako sú čašníci, čašníčky, pomocní čašníci, barmani, čašníci v baroch, koktailové čašníčky, atď. Zamestnanci s prepitným majú nízke základné mzdy. Väčšiu časť ich zárobku tvorí prepitné. Približná výška možných zárobkov zamestnancov v tejto skupine je (v USD, mesačne):

Čašník od $2500 do $4000
Pomocný čašník od $1500 do $3000
Čašníci v bare od $1000 do $2500
Barmani od $1500 do $3000

Uchádzači o zamestnanie musia mať dobrú úroveň znalosti anglického jazyka, prax v odbore a príslušné vzdelanie (ktoré sa nevyžaduje, ak má uchádzač dostatočnú prax).

Zamestnanci bez prepitného

Uchádzači o zamestnanie, ktorí nemajú dostatočnú prax, alebo nemajú dostatočne dobrú úroveň angličtiny, majú šancu dostať prácu v pozíciách zamestnancov, ktorí nedostávajú prepitné. Ak sa v práci osvedčia, neskôr môžu prejsť na pozíciu zamestnancov s prepitným.

Zamestnanci bez prepitného obsluhujú ostatných zamestnancov na lodi. Sú to čašníci pre posádku, snack-stewardi/-ky, atď. Majú pevne stanovenú výšku platu, nedostávajú prepitné. Ich mzdy sú od 350 do 500 USD za týždeň.