Resume WritingResume WritingResume Writing

קורות חיים

סוכני הגיוס וחברות הספנות מקבלות אלפי קורות חיים מיידי חודש. אך, מאחר ואין כל כך הרבה תפקידים להציע לכולם, רב קורות החיים נזרקים או מתוייקים. על מנת לבלוט מעל כולם. אתה חייב שיהיו לך קורות חיים "טובים"

קורות החיים חייבים להיות מודפסים, קורות חיים בכתב יד מעולם לא היניבו תוצאות חיוביות. קורות החיים חייבים להיות כתובים באנגלית. בדוק היטב טעיות כתיב ותקן אותן. וודא שאתה מציין את כתובתך המדויקת, ואת מספר הטלפון שלך להתקשרות. יש לציין שקורות חיים טובים אינם עולים על 2 או 3 עמודים לכל היותר.

רב המגייסים והמעבידים יעדיפו קורות חיים שנשלחו בדואראלקטרוני, וודא כי, קורות החיים שלך כתובים בפורמט מקובל כמו: דוק (מיקרוסופט וורד), אר טי אף (פורמט עורכים) או פי די אף ( אדובה אקרובט).

קורות החיים  והמכתב המקדים חייבים להיות ממוקדים על תפקיד מאוד ספציפי,  תאר את הנסיון שלך בעבודה, הכישורים, ואת השכלתך, שוב, פרטים אלה חייבים להתאים לתפקיד אליו אתה חותר ומגיש את מועמדותך אליו. אל תציין רק את ההשיגים אליהם הגעתה אלא ציין גם איך אתה יכול לתרום לחוית הנסיעה של האורחים על האוניה.

Resume writing CV writing

קורות החיים חייבים להכיל נסיון עבודה קודם. חובות התפקיד והאחריות התפקיד נושא עימו, כמו כן ציין באים קיבלתה ציונים לשבח כל שהם על עבודתך, ציין את השכלתך הרלוונטית לתפקיד, השגים, תעודות ותארים באים יש.  כשאתה מציין את השכלתך. התחל בתואר האחרון אותו קיבלתה והמשך בסדר כרונולוגי יורד. כנ" לגבי הנסיון בעבודה. התחל עם התפקיד האחרון וסיים עם התפקיד הראשון.  ציין את השפות בהן אתה שולט והצג את הרמות בהן אתה שולט ( שפת אם, בינונית או בסיסית).

צרף 2 או 3 מכתבי המלצה ממעבידים קודמים. סביר מאוד להניח כי המגייסים יתקשרו לאנשים שציינתה כממליצים על מנת לבדוק את ההמלצות.
צרף מכתב מקדים לקורות החיים שלך, במכתב זה עליך לציין בקצרה את קישוריך בהתאם לתפקיד אליו אתה מגיש את מועמדותך וכן את הכישורים שלך שמתאימים לתפקיד זה. שלח את קורות החיים ואת המכתב המקדים למנהל הגיוס בחברת ההשמה או למנהל כח אדם בחברה אליה פניתה. אל תשכח לחתום על קורות החיים ועל המכתב המקדים. באים אתה שולח את קורות החיים באמצעות דואר אלקטרוני, וודא כי צירפתה בגוף הדואר את המכב המקדים. או במקום המיועד לכך בטופס ההרשמה.

היה עקשן בבואך להגיש את מועמדותך אך אל תהיה נודניק יתר על המידה. אל תתפתה להתקשר מספר פעמים רב לסוכן ההשמה או למנהל כח אדם בחברה אליה הגשתה את מועמדותך. פשוט המשך לשלוח להם קורות חיים מעודכנים.