Resume WritingResume WritingResume Writing

Tatra Marine s.r.o.

Tatra Marine Management s.r.o. je jediná agentúra na Slovensku, ktorá sa venuje náboru zamestnancov tak na výletné, ako i na nákladné lode. Spoločnosť bola založená v roku 1995 a do dnešného dňa sprostredkovala prácu stovkám námorníkov a personálu výletných lodí pre rôzne lodné spoločnosti. Firma má sídlo v Bratislave.

Čo ponúkame:

 • nábor personálu na výletné lode
 • nábor posádky pre obchodné lode
 • manažment posádok
 • výcvik a kurzy
 • cestovná kancelária pre lodné posádky

Naše výcvikové oddelenie zabezpečuje štyri základné kurzy STCW-95, ktoré sú požadované nielen majiteľmi obchodných lodí, no od 1.2.2002 sú kurzy povinné aj pre výletné lode:

 1. Osobné záchranné techniky
 2. Základný kurz prvej pomoci
 3. Lekársky kurz prvej pomoci
 4. Kurz osobnej bezpečnosti a zodpovednosti
 5. Základný protipožiarny kurz

Postup sprostredkovania práce - výletné lode:

 1. Uchádzač kontaktuje našu agentúru telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom internetu
 2. Vybratých uchádzačov pozveme do našej agentúry na vstupný pohovor
 3. V prípade pozitívneho výsledku ponúkneme uchádzačovi zaregistrovanie a odovzdáme mu/jej registračné formuláre a informačné materiály
 4. Keď je známe miesto a čas interview s reprezentantmi lodnej spoločnosti, informujeme uchádzača a pozveme ho/ju písomne, prípadne telefonicky alebo faxom
 5. Po úspešnom absolvovaní interview uchádzačovi písomne oznámime prijatie do danej lodiarskej spoločnosti a obdržíme pre neho Letter of Employment (Prísľub zamestnania/Potvrdenie zamestnania)"
 6. Po obdržaní LOE začíname procedúru, ktorá predchádza nalodeniu (lekárske vyšetrenia, víza, námornícka knižka, rezervácia letenky, atď.)
 7. V deň odletu (alebo deň predtým) odovzdáme novému členovi posádky dokumenty, LOE, pas s vízami, letenku, atď.

Contact Details:

Tatra Marine s.r.o.

Na Pantoch 7
831 06 Bratislava
Slovakia

Tel: +421-2-5262 2945

Visit Website