CV WritingCV WritingCV Writing

Успешна автобиография / CV

Менинговите фирми и круизните компании ежемесечно получават хиляди автобиографии. Тъй като няма много отворени позиции, повечето автобиографии се оставят настрана. Ако искате да си намерите работа на пасажерски кораб, трябва да имате много добро CV.

Вашето CV трябва да бъде напечатано на компютър и принтирано. Ръкописното CV никога никога не е било успешно. Автобиографията трябва да бъде на английски език. Проверете за правописни и граматични грешки. Уверете се, че сте включили правилния си домашен адрес и телефонен номер. Успешното CV не трябва да е по - дълго от 2 - 3 страници.

Повечето агенти и работодатели ще искат да им изпратите електронен вариант на автобиографията. Убедете се, че вашето CV е в един от следните общоизползвани формати: DOC (Microsoft Word); RTF (most text editors) или PDF (Adobe Acrobat).

Resume writing CV writing

Вашето CV и мотивационно писмо трябва да са насочени към определена позиция. Опишете вашите умения, професионален опит и образование, които са директно свързани с позицията, за която кандидатсвате. Недейте просто да изброявате какво сте постигнали и какво училище сте завърщили, а обяснете с какво вашите качества ще допринесат за доброто обслужване и незабравимия престой на пасажерите.

Успешната автобиография трябва да включва миналия ви професионален опит, отговорности, награди, образователни степени и сертификати. Когато описвате академичната си автобиография, започнете с най - високата образователна степен, която сте придобили. При описване на професионалния си опит, започнете с последната позиция, която сте заемали. Избройте чуждите езици, които владеете и посочете нивото ( отлично, средно, начинаещ).

Добавете 2 или 3 препоръки от предишни работодатели. Референтите ще бъдат потърсени и препоръките ви проверени.

Заедно със CV - то си изпратете и мотивационно писмо. Накратко подчертайте уменията и образованието си, които са релевантни на позицията, за която кандидатсвате. Изпратете писмото до менинговия агент или до HR - мениджера на круизната компания. Не забравяйте да подпишете писмото. Ако изпращате CV - то си по e-mail, вмъкнете мотивационното писмо в основния текст. А ако използвате специален формуляр, предоставен от агенцията, напишете мотивационното си писмо в предвиденото за него поле.

Бъдете постоянни, но не и досадни, когато кандидатсвате за работа. Не притеснявайте менинговия агент или HR - мениджера с чести телефонни обаждания. По - добре им изпращайте обновени автобиографии.