Cruise Job HelpCruise Job HelpCruise Job Help

Zaměstnanci

Ti, kteří se ucházejí o práci na výletních lodích, chtějí cestovat. Jenom tohle však nestačí. Od uchazečů se vždy vyžaduje jistá praxe z podobného zaměstnání na pevnině a zkušenosti s prací s lidmi.

Nejčastější typ praxe je z odvětví stravovacích a ubytovacích služeb. Restaurace a hotely jsou ideálním místem, kde se můžete naučit způsoby styku se zákazníkem a získáte zkušenost s prací s hosty. Hotelové školy a školy společného stravování jsou dobrým místem, kde získáte požadované odborné vzdělání. Lodní společnosti často zaměstnávají právě absolventy podobných škol. Výletní lodě jsou jako hotely plovoucí na vodě. Rozdíl je jen v tom, že na konci pracovního dne zaměstnanci neodejdou domů, ale bydlí v hotelu.

Zaměstnanci

Lodní společnosti také zaměstnávají lidi s praxí v turistickém ruchu a zábavním průmyslu, opatrovaní dětí, zdravotnictví, kosmetice, obchodě, fitness a účetnictví. Tyto pozice jsou však pro občany středo- a východoevropských zemí většinou nedostupné.

Všichni zaměstnanci na výletních lodích musí byt schopní komunikace v angličtině. Znalost dalších západních jazyků je výhodou.

Lodní společnosti obyčejně zaměstnávají lidi, kteří hledají nové zaměstnance a mají přiměřené vzdělání a praxi. Zaměstnanci na výletních lodích musí byt zkušení, důvěryhodní lidé s otevřenou povahou a excelentními dovednostmi ve vztahu k zákazníkům. Zaměstnavatelé hledají lidí, kteří se v minulosti ocitly v neobyčejných situacích a úspěšně je vyřešili. Nezávislé osobnosti se schopnostmi týmové práce jsou vítáni. Dobří zaměstnanci vykonávají svou práci rychle a efektivně, uchovávajíc standard vysoké kvality.

Ti, kteří v minulosti už pracovali na výletních lodích, mají výhodu. Lodní společnosti je upřednostnují. Některé populární pozice (jako barman, lodní ekonom, průvodce fakultativních výletů,...) jsou často otevřené jen pro ně. Ale i uchazeč, který na výletní lodi ještě nepracoval, má šanci dostat se na atraktivní místo, když prokáže svoje kvality během vstupního pohovoru.

Práci v palubním oddělení je většinou velmi těžké dostat, pokud nejste ze stejného státu jako důstojníci. Většina důstojníků pochází z Řecka, Norska, Itálie, Velké Británie a USA, ale na některých lodích jsou polští a chorvatští důstojníci. Mnozí zaměstnanci na palubě a v podpalubí jsou Filipínci.