Resume WritingResume WritingResume Writing

Zamestnanci

Tí, ktorí sa uchádzajú o prácu na výletných lodiach, chcú cestovať. To však nestačí. Od uchádzačov sa vždy vyžaduje istá prax z podobného zamestnania na pevnine a skúsenosť s prácou s ľuďmi.

Najčastejší typ praxe je z odvetvia stravovacích a ubytovacích služieb. Reštaurácie a hotely sú ideálnym miestom, kde sa môžete naučiť spôsoby styku so zákazníkom a získate skúsenosť s prácou s hosťami. Hotelové školy a školy spoločného stravovania sú dobrým miestom, kde získate požadované odborné pozadie. Lodné spoločnosti často zamestnávajú práve absolventov podobných škôl. Výletné lode sú ako hotely plávajúce na vode. Rozdiel je len v tom, že na konci pracovného dňa zamestnanci neodídu domov, ale bývajú v hoteli.

Zamestnanci

Lodné spoločnosti taktiež zamestnávajú ľudí s praxou v turistickom ruchu a zábavnom priemysle, pri opatrovaní detí, v zdravotníctve, kozmetike, obchode, fitness a účtovníctve. Tieto pozície sú však pre občanov stredo- a východoeurópskych krajín väčšinou nedostupné.

Všetci zamestnanci na výletných lodiach musia byť schopní komunikovať po anglicky. Znalosť ďalších západných jazykov je výhodou.

Lodné spoločnosti obyčajne zamestnávajú ľudí, ktorí hľadajú nové zamestnanie a majú primerané vzdelanie a prax. Zamestnanci na výletných lodiach musia byť skúsení, dôveryhodní ľudia s otvorenou povahou a excelentnými zručnosťami vo vzťahu k zákazníkom. Zamestnávatelia hľadajú ľudí, ktorí sa v minulosti ocitli v nezvyčajných situáciách a úspešne ich vyriešili. Nezávislé osobnosti so schopnosťou tímovej práce sú vítané. Dobrí zamestnanci vykonávajú svoju prácu rýchlo a efektívne, uchovávajúc štandard vysokej kvality.

Tí, ktorí v minulosti už pracovali na výletných lodiach, majú výhodu. Lodné spoločnosti ich uprednostňujú. Niektoré populárne pozície (ako barman, lodný ekonóm, sprievodca fakultatívnych výletov,...) sú často otvorené len pre nich. No i uchádzač, ktorý na výletnej lodi ešte nepracoval, má šancu dostať sa na atraktívne miesto, ak preukáže svoje kvality počas vstupného pohovoru.

Prácu v palubnom oddelení je obyčajne veľmi ťažké dostať, ak nie ste z rovnakého štátu, ako dôstojníci. Väčšina dôstojníkov pochádza z Grécka, Nórska, Talianska, Veľkej Británie a USA, no na niektorých lodiach sú poľskí a chorvátski dôstojníci. Mnohí zamestnanci na palube a v motorových priestoroch sú Filipínci.