CV WritingCV WritingCV Writing

Заплащане/ Работна заплата

Персоналът на пажерските кораби е разделен на две основни групи. Към първата група спадат работещите, които получават бакшиши, а във втората група попадат тези, които не получават бакшиши.

Заплащане/ Работна заплата

Персонал, получаващ бакшиши

Служителите, получаващи бакшиши са тези, които работят в директен контакт с гостите, които от своя страна им дават    „бакшиши”. Стойността на бакшишите е различна за всяка компания и варира според позицията. Преди качвнето си на кораба пасажерите биват съветвани за стойността на бакшишите. Към тези служители спадат сервитьорите, пиколите в ресторанта, сервитьори в коктейлните барове и т.н. При тези служители обаче основната, твърда заплата е по - ниска, а по - голямата част от техните доходи се образува от бакшиша. В таблицата са представени примерни доходи на работещите от тази група (на месец, в Щатски долари):

Сервитьор От 2500 $ до 4000$
Пиколо / Пом. Сервитьор     От 1500 $ до 3000$
Сервитьори на бара От 1000 $ до 2500$
Бармани От 1500 $ до 3000$

Кандидатите тря бва да говорят английски на добро ниво, да имат професионален опит и подходящо образование, за да отговарят на изискванията за тази група ( наличието на специално образование не е задължително, ако кандидатът притежава достатъчно голям опит по специалността).

Персонал, който не получава бакшиши

Кандидатите, които нямат достатъчно професионален опит или не говорят добре английски имат възможност да бъдат назначени в групата на така наречения „персонал без бакшиши”. По - късно те имат шанс да бъдат промотирани и да започнат да получават бакшиши.

На пасажерските кораби персоналът, който не получава бакшиши е зает с обслужването на другите членове на екипажа. Към тази група спадат и по - ниските позиции при обслужването на пасажерите - Пиколо на бюфета и др. Те имат фиксирани заплати без бакшиши и техните доходи варират от 350$ до 500$ на седмица.