Resume WritingResume WritingResume Writing

Náborové agentúry

Takmer všetky hlavné lodné spoločnosti majú svojich agentov v mnohých častiach sveta. Lodné spoločnosti väčšinou neodpovedajú na korešpondenciu od uchádzačov o prácu - pošlú vašu žiadosť jednému zo svojich agentov.

Najlepší spôsob, ako si nájsť prácu na výletnej lodi, je kontaktovať náborovú agentúru, ktorá pracuje pre určité lodné spoločnosti. Personálne oddelenia lodných spoločnosti nezvládajú spracovanie množstva prihlášok od ľudí z celého sveta, preto využívajú služby agentúr.

Agentúra je zodpovedná za výber vhodných kandidátov. Agent predstaví uchádzača o prácu zástupcovi lodnej spoločnosti, ktorý povedie vstupný pohovor (interview). Úlohou agentúry je vybrať z množstva prihlášok takých uchádzačov, ktorí spĺňajú kritéria lodných spoločností. Agent si overuje uchádzačove skúsenosti, referencie, register trestov, dohodne lekárske vyšetrenie, takže zástupcovia lodných spoločností stretnú počas interview kompletne pripravených uchádzačov.

Väčšina agentúr ponúka tréning pre vybraných uchádzačov - počínajúc základnými kurzami, ktoré majú pripraviť budúceho zamestnanca na nové podmienky, až po špeciálne kurzy STCW, ktoré požadujú niektoré lodné spoločnosti (STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Každý z kurzov trvá niekoľko dní.

Upozornenie

Je veľa inzerátov, ktoré ponúkajú informácie o práci na výletných lodiach. Vyžadujú zaplatenie za brožúru alebo knihu. Tieto inzeráty sú podvod, často obsahujú nereálne informácie, ktoré nikomu nepomôžu nájsť si prácu.