CV WritingCV WritingCV Writing

Náborové agentury

Téměř všechny hlavni lodní společnosti mají své agenty v mnoha částech světa. Lodní společnosti většinou neodpovídají na korespondenci od uchazečů o práci - pošlou vaši žádost jednomu ze svých agentů.

Nejlepší zpúsob jak si najít práci na výletní lodi, je kontaktovat náborovou agenturu, která pracuje pro určité lodní společnosti. Personální oddělení lodních společností nezvládají zpracování množství přihlášek od lidí z celého světa, proto využívají služby agentur.

Agentura je odpovědná za výběr vhodných kandidátů. Agent představí uchazeče o práci zástupci lodní společnosti, který povede vstupní pohovor (interview). Úlohou agentury je vybrat z množství přihlášek takové uchazeče, kteří splnují kritéria lodních společností. Agent si ověřuje uchazečovi zkušenosti, reference, registr trestů, dohodne lékařské vyšetření, takže zástupci lodních společností vidí během interview kompletně připravené uchazeče.

Většina agentur nabízí trénink pro vybrané uchazeče - počínajíc základními kurzy, které mají připravit budoucího zaměstnance na nové podmínky, až po speciální kurzy STCW, které požadují některé lodní společnosti (STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Každý z kurzů trvá několik dnů.

Upozornění

Je mnoho inzerátů, které nabízejí informace o práci na výletních lodích. Požadují zaplacení za brožuru nebo knihu. Tyto inzeráty jsou podvod, často obsahují nereálné informace, které nikomu nepomohou najít si práci.