Cruise Job HelpCruise Job HelpCruise Job Help

Ako si nájsť prácu na lodi

Predtým, ako požiadate o prácu, si musíte premyslieť, aký typ práce chcete vykonávať a aké sú vaše reálne šance dostať dané zamestnanie. Šanca získať prácu na výletnej lodi vo veľkej miere závisí na tom, kedy žiadate o prácu, na vašej kvalifikácii a aktuálne voľných pozíciách.

Ako si nájsť prácu na lodi

Žiadajte si konkrétnu prácu. Neposielajte prihlášky a žiadosti na "akúkoľvek prácu na lodi". Prezrite si opis rôznych pracovných pozícií.

Urobte si súkromný výskum a zistite čo najviac informácií o lodnej spoločnosti. Prezrite si internetové stránky, niektoré knižnice a kníhkupectvá majú príslušnú literatúru. Možno sa vás počas interview budú pýtať, čo viete o lodnej spoločnosti, do služieb ktorej sa hlásite.

Napíšte si životopis (curriculum vitae). Prečítajte si inštrukcie o tom, ako má vyzerať dobrý životopis. Odošlite svoj životopis so sprievodným listom náborovej agentúre, alebo lodnej spoločnosti. Uveďte najdôležitejšie body z vášho životopisu v sprievodnom liste, stručne uveďte, prečo ste dobrým kandidátom pre danú pozíciu.

Ak naloďovaciu agentúru alebo personálne oddelenie lodnej spoločnosti zaujme vaša prihláška alebo žiadosť o prácu, zašlú vám oficiálny prihlasovací formulár. Pozorne si formulár prečítajte, vyplňte ho, vyjadrite sa jasne, presne a stručne. Priložte k formuláru svoj životopis, aj keď ste ho agentúre (alebo lodnej spoločnosti) už poslali skôr.

Ak lodné spoločnosti hľadajú človeka s kvalitami, vzdelaním a praxou, akú máte aj vy, pozvú vás na pohovor (interview). Zástupca lodnej spoločnosti, ktorý pohovor povedie, sa posnaží zistiť viac o vašich skúsenostiach, schopnostiach, motivácii a vzdelaní.

Ak pre vás interview dopadne úspešne, do niekoľkých týždňov obdržíte "Letter of Employment" - potvrdenie zamestnania. Toto potvrdenie zamestnania obsahuje informácie o lodi, dni a mieste nalodenia, o vašej pracovnej pozícii a ďalšie inštrukcie.

Požiadajú vás, aby ste absolvovali lekársku prehliadku a zaobstarali si medzinárodne uznávané lekárske potvrdenie. Ak vaša loď navštívi prístav v USA a vy nie ste občan Spojených štátov, budete potrebovať víza typu C1 (tranzit) a D (pre námorníkov), keďže väčšina lodí vychádza z prístavov v USA. Ak ste dostali prácu prostredníctvom agentúry, agent požiada o víza za vás.

Podpíšete pracovnú zmluvu, najčastejšie na dobu 6 mesiacov, ktorú si budete môcť po dohode s lodnou spoločnosťou predĺžiť na 10 mesiacov. Potom nasleduje povinná dovolenka od 6 do 8 týždňov. Ak bol zamestnávateľ s vašou prácou spokojný, ponúkne vám po povinnej dovolenke novú pracovnú zmluvu.