Cruise Job HelpCruise Job HelpCruise Job Help

Pracovné pozície

Nasleduje prehľad pracovných pozícií na výletných lodiach a v lodných spoločnostiach.

Cruise Lines - Office Jobs

Kancelárske práce

Office positions (English)

Ak chcete pracovať v odvetví cestovného ruchu na výletných lodiach, no nechcete viesť kočovný život, môžete pracovať v centrále lodnej spoločnosti. Zamestnanci lodných spoločnosti majú isté výhody, ak sa rozhodnú cestovať loďou. Skúsenosť z práce v kancelárii lodnej spoločnosti vám môže pomôcť, ak sa neskôr rozhodnete pracovať priamo na lodi.

Pre občanov iných štátov ako USA je extrémne ťažké, priam nemožné, dostať prácu v kancelárii lodnej spoločnosti.

Entertainment jobs on cruise ships

Pracovné pozície v zábavnom priemysle

Entertainment positions (English)

Tieto pracovné pozície zahŕňajú všetky aktivity, ktoré prispievajú k zábave pasažierov výletných lodí: hostesky, cruise directors, disc jockeys, hudobníci, herci, plaveckí inštruktori, sprievodcovia fakultatívnych výletov na pevnine, atď. Práca v zábavnom priemysle je veľmi obľúbená medzi uchádzačmi o zamestnanie na výletnej lodi. Lodné spoločnosti na tieto pozície väčšinou prijímajú ľudí, ktorých materinským jazykom je angličtina.

Hospitality jobs on cruise ships

Služby a gastronómia

Service and Hospitality positions (English)

Sem patria pozície zodpovedné za chod reštaurácií, barov, hotelového oddelenia a obchodov pre cestujúcich: barmani/-ky, kabinové stewardky, kuchári, pekári, upratovači/-ky, predavačky v obchodoch so suvenírami, atď.

Starostlivosť o zdravie a krásu pasažierov

Personal care positions (English)

Títo zamestnanci pracujú v bazénoch, kozmetických salónoch a zdravotníctve: pracovníci v salónoch krásy, zdravotnícki zamestnanci, maséri, fitnes inštruktori, atď.

Pozície v palubnom a strojnom oddelení

Deck and engine positions (English)

Tieto oddelenia sú zodpovedné za udržiavanie a chod lode:

Deck and Engine Jobs on Cruise Ships