Resume WritingResume WritingResume Writing

Pracovní pozice

Následuje přehled pracovních pozic na výletních lodích a v lodních společnostech.

Cruise Lines - Office Jobs

Kancelářské práce

Office positions (English)

Když chcete pracovat v odvětví cestovního ruchu na výletních lodích, ale nechcete vést kočovný život, můžete pracovat v centrále lodní společnosti. Zaměstnanci lodních společností mají jisté výhody, když se rozhodnou cestovat lodí. Zkušenost z práce v kanceláři lodní společnosti vám může pomoct, když se později rozhodnete pracovat přímo na lodi.

Pro občany jiných států než USA je extrémně těžké, přímo nemožné, dostat práci v kanceláři lodní společnosti.

Entertainment jobs on cruise ships

Pracovní pozice v zábavním průmysle

Entertainment positions (English)

Tyto pracovní pozice zahrnují všechny aktivity, které přispívají k zábavě pasažérů výletních lodí: hostesky, cruise directors, disc jockeys, hudebníci, herci, plavečtí instruktoři, průvodci fakultativních výletů na pevnině, apod. Práce v zábavním průmyslu je velmi oblíbená mezi uchazeči o zaměstnaní na výletní lodi. Lodní společnosti na tyto pozice většinou přijímají lidi, jejichž mateřským jazykem je angličtina.

Hospitality jobs on cruise ships

Služby a gastronomie

Service and Hospitality positions (English)

Sem patří pozice zodpovědné za chod restaurací, barů, hotelového oddělení a obchodů pro cestující: barmani/-ky, kabinové stewardky, kuchaři, pekaři, uklízeči/-ky, prodavačky v obchodech se suvenýry, apod.

Péče o zdraví a krásu pasažérů

Personal care positions (English)

Tyto zaměstnanci pracují v bazénech, kosmetických salónech a zdravotnictví: pracovníci v salónech krásy, zdravotničtí zaměstnanci, maséři, fitness instruktoři, apod.

Pozice v palubním a strojním oddělení

Deck and engine positions (English)

Tato oddělení jsou zodpovědná za udržování a chod lodě:

Deck and Engine Jobs on Cruise Ships